• KJ-16
  • KJ-16
  • KJ-16
  • KJ-16

品番:KJ-16 カチュー水草 楕円スタンド型取手付きかご 3点セット(S)-(L)

(L)高さ 27cm/横幅 33cm/縦幅 23cm/重さ 230g
(M)高さ 25cm/横幅 30cm/縦幅 20cm/重さ 210g
(S)高さ 23cm/横幅 26cm/縦幅 16cm/重さ 170g

素材:カチュー水草
ハンドメイド製品