• KJ-20
  • KJ-20
  • KJ-20
  • KJ-20

品番:KJ-20 カチュー水草 丸スタンド型取手付きかご 3点セット(S)-(L)

(L)高さ 28cm/上直径 30cm
(M)高さ 26cm/上直径 26cm
(S)高さ 24cm/上直径 22cm
素材:カチュー水草
ハンドメイド製品