• KJ-20
  • KJ-20
  • KJ-20

品番:KJ-20 カチュー水草 丸スタンド型取手付きかご 3点セット(S)-(L)

(L)高さ 28cm/上直径 30cm/重さ 230g
(M)高さ 26cm/上直径 27cm/重さ 210g
(S)高さ 25cm/上直径 23cm/重さ 170g

素材:カチュー水草
ハンドメイド製品