• KJ-24
 • KJ-24
 • KJ-24
 • KJ-24
 • KJ-24
 • KJ-24
 • KJ-24
 • KJ-24
 • KJ-24
 • KJ-24
 • KJ-24
 • KJ-24
 • KJ-24
 • KJ-24

品番:KJ-24 カチュー水草ふた付き四角BOX 3点セット(S)-(L)

(L)高さ 18cm/横幅 39cm/縦幅 26cm
(M)高さ 16cm/横幅 36cm/縦幅 24cm
(S)高さ 14cm/横幅 35cm/縦幅 21cm
素材:カチュー水草
ハンドメイド製品